Vår dirigent

Vår dirigen heter Turid Moberg Kirbridge og er utdannet sanger. Hun jobber med musikkundervisning i Bjørnafjorden kulturskule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søkested

Kontakt

Os Kammerkor v/ leder Heidi Sælen